Nasze marki

Zastosowania

Zdalne sterowanie zasobami energetycznymi

Zdalne sterowanie zasobami energetycznymi

W dzisiejszych czasach wiemy, jak ważna jest optymalizacja zużycia energii. Dzięki opcji zdalnej kontroli poziomu natężenia i zużycia prądu za pomocą systemu Alpinus LabBox, możliwa jest:

  • Znacząca oszczędność energii, ponieważ możliwe jest zarządzanie i modyfikacja zużycia energii zdalnie
  • Poprawa niezawodności dostaw energii, ponieważ możliwe jest szybkie reagowanie na awarie i przerwy w dostawie
  • Zwiększenie efektywności energetycznej, za pomocą automatycznego dostosowywania produkcji energii do aktualnych potrzeb
  • Ułatwienie zarządzania siecią energetyczną, ponieważ możliwe jest monitorowanie i kontrolowanie różnych elementów sieci z jednego miejsca.

Warto wiedzieć, że tego rodzaju instalacje mogą być objęte dofinansowaniami. Nasi eksperci są w stanie doradzić jak prawidłowo zaprojektować sieć, zainstalować urządzenia i rozsądnie zarządzać polityką energetyczną, a także pomogą uzyskać dofinansowanie.

Zarządzanie parametrami urządzeń chłodzących i klimatyzacją (HVAC)

Zarządzanie parametrami urządzeń chłodzących i klimatyzacją (HVAC)

Dzięki systemowi Alpinus LabBox™ możliwe jest zdalne zarządzanie parametrami urządzeń chłodzących i klimatyzacji. Administratorowi ustawień wystarczy jedynie aplikacja w telefonie lub zalogowanie na odpowiedniej stronie – kilka ruchów i każde ustawienie jest już pod kontrolą.

Aby umożliwić zdalne zarządzanie, należy najpierw skonfigurować urządzenie chłodzące lub klimatyzator. Dzięki sterownikom zamontowanym w Alpinus LabBox™ instalacja jest szybka, a wszystkie urządzenia podłączone są do jednej skrzynki, która przesyła dane do centrali. Po uwierzytelnieniu w aplikacji lub zalogowaniu na stronie wybieramy, która lokalizacja nas interesuje i logujemy się do ustawień urządzenia. Mierzone parametry oraz zmienne ustawień odświeżane są na bieżąco, więc informacja na temat aktualnego stanu urządzenia jest bardzo precyzyjna.

Zdalne zarządzanie urządzeniami chłodzącymi i klimatyzacją ma kluczowe znaczenie w przypadku oszczędności energii, zabezpieczenia produktów oraz komfort i oszczędności w zakresie obsługi urządzenia.

Wykorzystanie systemu do pobrania danych do analiz laboratoryjnych

Wykorzystanie systemu do pobrania danych do analiz laboratoryjnych

Aby oszczędzić czas i zapewnić stałą kontrolę, system Alpinus LabBox™ pozwala na zdalne przesyłanie oraz monitorowanie danych do laboratorium. Zalety tego rozwiązania to przede wszystkim wzrost wydajności oraz szybkości działania – nie trzeba przesyłać ani fizycznie / elektronicznie raportów ani próbek do laboratorium. Proces ten odbywa się automatycznie. Dane mogą być przetwarzane natychmiast po ich zarejestrowaniu. Analityk lub administrator danych może obserwować zmiany parametrów nawet w czasie rzeczywistym.

System Alpinus LabBox zapewnia również zwiększenie bezpieczeństwa wrażliwych danych, na które składają się wysokiej klasy poziom zabezpieczeń wysyłki oraz możliwość archiwizacji wyników w systemie Alpinus LabBox™.

Monitorowanie i sterowanie warunkami środowiska pracy zakładów przemysłowych

Monitorowanie i sterowanie warunkami środowiska pracy zakładów przemysłowych

Monitorowanie i zdalne sterowanie warunkami środowiska w zakładach przemysłowych to istotny element rozwoju każdego miejsca pracy, ponieważ pozwala na:

  • Dostarczanie ciągłych danych dotyczących warunków środowiskowych, co umożliwia szybkie reagowanie na ewentualne nieprawidłowości
  • Oszczędność czasu i kosztów dzięki automatyzacji procesów kontroli i regulacji warunków środowiskowych
  • Poprawę efektywności i bezpieczeństwa działania urządzeń oraz maszyn
  • Zwiększenie niezawodności procesów produkcyjnych
  • Ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko poprzez precyzyjne dostosowywanie warunków do wymagań procesów produkcyjnych.

Wszystkie te korzyści można uzyskać, korzystając z dostępu do systemu Alpinus LabBox™.

Monitorowanie i sterowanie warunku przewozu towarów

Monitorowanie i sterowanie warunku przewozu towarów

System Alpinus LabBox™ pozwala na nieprzerwaną kontrolę parametrów takich jak temperatura, ciśnienie i wilgotność podczas transportu substancji chemicznych. Celem tego procesu jest zapewnienie bezpieczeństwa podczas przewozu oraz zachowanie jakości i właściwości ładunku, eliminując ryzyko błędu na tym etapie.

Do monitorowania warunków przewozu substancji chemicznych stosujemy dedykowane czujniki i urządzenia pomiarowe, które rejestrują i przekazują informacje do centrali Alpinus LabBox. Dzięki temu możliwe jest nie tylko sprawdzanie, ale również regulowanie parametrów i wskazywanie, w którym miejscu mogło potencjalnie dojść do usterki. System może być również wyposażony w kamery przemysłowe, czujniki otwierania włazów oraz monitor GPS dla zapewnienia pełnej kontroli nad procesem załadunku oraz transportu.

Monitorowanie warunków przewozu jest szczególnie ważne w przypadku substancji chemicznych wrażliwych na zmiany temperatury i innych parametrów, takich jak np. leki czy środki spożywcze. Nieodpowiednie warunki mogą bowiem prowadzić do zmiany składu lub właściwości substancji chemicznych, co może zagrozić bezpieczeństwu ludzi i środowisku. Dlatego też monitoring warunków przewozu jest ważnym elementem zarządzania transportem substancji chemicznych i podejmowania decyzji dotyczących jego organizacji. Priorytetowo traktujemy kwestie bezpieczeństwa – do każdej instalacji dodawany jest autorski certyfikat, który potwierdza zgodność z obowiązującymi normami transportu oraz zabezpieczania ładunku.

Monitorowanie i sterowanie warunków środowiska w branży hodowlanej

Monitorowanie i sterowanie warunków środowiska w branży hodowlanej

Monitorowanie warunków środowiska umożliwia stałą kontrolę parametrów takich jak temperatura, wilgotność, ciśnienie i natężenie światła w pomieszczeniach hodowlanych. Celem tego procesu jest zapewnienie optymalnych warunków dla rozwoju i dobrego samopoczucia zwierząt oraz utrzymanie ich zdrowia.

Do monitorowania warunków środowiska w branży hodowlanej stosuje się czujniki i urządzenia pomiarowe, które rejestrują i przekazują informacje o aktualnych warunkach do systemu Alpinus LabBox™. Dzięki temu możliwe jest automatyczne regulowanie parametrów takich jak temperatura i wilgotność, a także ręczne dostosowanie ich za pomocą aplikacji oraz konta użytkownika.

Monitorowanie warunków środowiska jest szczególnie ważne w przypadku zwierząt wrażliwych na zmiany temperatury i wilgotności, takich jak np. ptaki hodowlane czy niektóre gatunki zwierząt laboratoryjnych. Nieodpowiednie warunki mogą bowiem prowadzić do chorób i obniżenia wydajności rozrodczej zwierząt. Dlatego też stała obserwacja warunków środowiska jest ważnym elementem zarządzania hodowlą i pomaga w podejmowaniu decyzji dotyczących jej funkcjonowania.

Integracja specjalistycznych aplikacji, systemów i platform

Integracja specjalistycznych aplikacji, systemów i platform

W ramach usługi Alpinus LabBox oferujemy również proces łączenia różnych specjalistycznych aplikacji, systemów lub platform w celu zwiększenia funkcjonalności i poprawy wydajności.
Integracja aplikacji eliminuje potrzebę ręcznego wprowadzania danych do każdej aplikacji osobno i ułatwia dostęp do informacji, co wpływa na poprawę efektywności pracy i redukcje kosztów.
Od teraz, wszystkie specjalistyczne aplikacje do monitorowania i zarządzania mają jeden wspólny dom. Zadzwoń do naszych ekspertów i dowiedz się, czy oprogramowanie, z którego korzystasz może być zintegrowane w ramach usługi Alpinus LabBox.

Profesjonalne, szybkie serwery z SSD

Profesjonalne, szybkie serwery z SSD

W ramach abonamentu Alpinus LabBox oferujemy usługę hostingu danych na serwerach zaprojektowanych do szybkiego i bezpiecznego przesyłu informacji. Serwery wyposażone w duże dyski SSD mogą składować dane z kamer, raporty, a także służyć jako backup danych. Nad wszystkim czuwa wsparcie techniczne, gotowe do pomocy w każdej sytuacji.

Pomoc VR dla serwisantów

Pomoc VR dla serwisantów

Okulary VR (Virtual Reality, rzeczywistość wirtualna) to urządzenia służące do przekazywania obrazu i dźwięku z miejsca w którym wykonywana jest konserwacja lub naprawa do wykwalifikowanego serwisanta. Dzięki okularom VR specjaliści mogą analizować różne sytuacje awaryjne bez konieczności dojazdu lub przeprowadzania operacji logistycznych. Okulary VR umożliwiają przeprowadzanie konserwacji i napraw urządzeń zdalnie, za pomocą specjalnego oprogramowania i instrukcji wirtualnych przedstawionych na monitorze zamontowanym w okularach. System Alpinus LabBox™ umożliwia szybkie bezpieczne przesyłanie danych, dzięki czemu technologia pomocy serwisowej VR dostępna jest już dziś.

Okulary VR to podstawowe narzędzie również w procesie szkolenia serwisantów, zwłaszcza jeśli trudności logistyczne nie pozwalają na przemieszczenie osoby w miejsce, w którym znajduje się obiekt do konserwacji.

Wycena inwestycji

Chcesz uruchomić system Alpinus LabBox™ w swojej firmie?
Skontaktuj się z naszymi specjalistami pod numerem telefonu +48 532 092 501, napisz do nas na adres kontakt@alpinuslabbox.com lub uzupełnij formularz kontaktowy. Wykonamy dla Państwa precyzyjny kosztorys instalacji, przedstawimy warunki montażu oraz ustalimy cenę abonamentu dla poszczególnych punktów, w których działać będzie Alpinus LabBox™.